Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Aktualności

zobacz co u Nas

4 consult zespol

Nasz zespół

Tworzymy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dla których priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa.
Wspieramy naszych Klientów świadcząc usługi szkoleniowe, doradcze oraz oferujemy kompleksowe prowadzenie procesów nadzoru nad przetwarzaniem danych.
Zespół naszych konsultantów składa się z ekspertów w wielu dziedzinach, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować odpowiednią obsługę, mając na uwadze efektywność podejmowanych działań i terminową ich realizację.

Nasze wyróżnienia
i rekomendacje

Gmina Grodzisk Wielkopolski
„ 4CS Sp. z o.o. w sposób profesjonalny przeprowadziła audyt z obszaru cyberbezpieczeństwa, a następnie przedstawiła raport z audytu, który został omówiony podczas indywidualnego spotkania”.
Gmina Marciszów
„4CS Sp. z o.o. w sposób profesjonalny realizuje usługi Inspektora Ochrony Danych, a także wspiera w poprawie bezpieczeństwa urzędu i jednostek organizacyjnych pod względem cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych”.
Gmina Gąsawa
„Pracownicy firmy posiadają fachową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, a w ramach wykonywanych obowiązków zapewniają kompleksową realizację zadań”.
Gmina Wielichowo
„W naszym przekonaniu firma 4CS Sp. z o.o. to podmiot godny polecenia i rekomendacji”.
Powiat Ząbkowicki
„Firma samodzielnie realizuje działania związane z prowadzeniem dokumentacji oraz audytami, odpowiadając na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego, a także udzielając bezpośredniego wsparcia pracownikom”.
Gmina Barwice
„Kompleksowe usługi zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych wraz ze świadczeniem wsparcia Inspektora Ochrony Danych są należycie wykonywane”.
Szpital Rehabilitacyjny w Wojnowie
„4CS Sp. z o.o. to godny zaufania partner świadczący usługi w sposób rzetelny i fachowy”
Ekoenergetyka-Polska
„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i rekomendujemy firmę 4CS Sp. z o.o. jako solidnego partnera w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych”
Stare Kurowo
„Prowadzimy z firmą 4CS Sp. z o.o. długoletnią współpracę, ponieważ wywiązuje się w sposób profesjonalnych z powierzanych zadań”
Gmina Grzmiąca
„Nasze doświadczenia z firmą 4CS Sp. z o.o. oceniamy pozytywnie. Jest ona rzetelnym partnerem merytorycznym, a swoje usługi realizuje z należytą starannością i dbałością o ich wysoką jakość”
Gmina Maszewo (woj. zachodniopomorskie)
„Rekomendujemy usługi oferowane przez firmę 4CS Sp. z o.o. ze względu na profesjonalne podejście i najwyższą dbałość o bezpieczeństwo informacji”
Powiat Krośnieński
„Rzetelność i terminowość firmy 4CS Sp. z o.o. godna jest polecenia, dlatego rekomendujemy ją, jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera w zakresie realizacji usług bezpieczeństwa informacji”
Gmina Zwierzyn
„Wysoka efektywność i przygotowanie merytoryczne firmy 4CS Sp. z o.o. w pełni spełnia nasze oczekiwania”
Gmina Manowo
„Rekomendujemy zespół firmy 4CS Sp. z o.o. jako sprawdzonych audytorów i doradców w kwestiach bezpieczeństwa informacji”
Gmina Trzebiechów
„Firma 4CS Sp. z o.o. to partner solidny, rzetelny, sprawdzony oraz dysponujący odpowiednim zasobem merytoryczno-technicznym w kwestii bezpieczeństwa informacji”.
Gmina Bolków
„Firma profesjonalnie prowadzi dokumentację oraz rzetelnie realizuje audyty, odpowiadając na potrzeby gminy, a także udziela jej niezbędnego wsparcia”.

Projekty partnerskie
i współpraca

Nasza działalność

Świadczymy kompleksowe wsparcie naszym klientom, które pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Ponadto wspieramy sektor publiczny w odpowiednim planowaniu rozwoju, poprzez wsparcie doradcze w obszarze strategicznego rozwoju. Naszym celem jest działalność pozwalająca na rozwój społeczności lokalnych, dlatego podejmujemy szereg działań wspierających społeczną odpowiedzialność biznesu. W ramach realizowanych działań ważne jest dla nas nie tylko wysokiej jakości usług, ale przede wszystkim budowanie trwałych relacji z naszymi klientami, które są oparte na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie.

Nasze wartości

Nasi doradcy ds. ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa to specjaliści, których praca opiera się na silnych wartościach etycznych, profesjonalizmie i zobowiązaniu do zapewnienia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług, a zatem bezpieczeństwa informacji.
01

Doświadczenie

Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają praktyczną wiedzę zdobytą we współpracy z różnymi klientami w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem.

02

Zaufanie

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta i dostosowaniu do jego unikalnych potrzeb i wyzwań budujemy długofalowe relacje i zaufanie. Zespół naszych ekspertów jest gotowy do świadczenia ciągłego wsparcia i dostosowywania strategii do zmieniających się warunków.

03

Relacje

Opieramy się na wzmacnianiu więzi z naszymi klientami i partnerami poprzez budowanie wzajemnego zaufania i utrzymywanie sprawnej komunikacji. Dla nas podstawą dobrych relacji jest rzetelna i terminowa obsługa klienta.

04

Bezpieczeństwo

Nasi eksperci są na bieżąco z najnowszymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, zapewniając zgodność z aktualnymi regulacjami. Realizujemy również szkolenia dla klientów, aby zwiększyć świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Najważniejszym zadaniem Kierownictwa oraz pracowników 4CS Sp. z o.o. jest zapewnienie efektywnej i skutecznej obsługi firm i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem informacji w organizacji poprzez realizacje audytów oraz wsparcia doradczego.

Priorytetem Spółki jest stały rozwój, utrzymanie wiarygodności w kontaktach z klientami, pracownikami, dostawcami oraz świadczenie najwyższej jakości usług. Aby to osiągnąć realizujemy pomniejsze cele:

 

1. Dostosowanie metod pracy oraz zarządzania Spółką do wymagań norm: PN-ISO/IEC 27001, PN-EN ISO 9001, procedur oraz zasad opisanych w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, a także wymogów prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

 • Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także zaleceń uznany w obszarze cyberbezpieczeństwa organizacji branżowych.

2. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz wykonywanie audytów, szkoleń oraz świadczenie doradztwa strategicznego z najwyższą dokładnością, zaangażowaniem i profesjonalizmem.

 

3. Ciągły rozwój i doskonalenie świadczonych usług poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz analizę bieżących efektów pracy.

 

4. Utrzymywanie najwyższych standardów poprzez doskonalenie wewnętrznych procedur.

 

5. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

 

6. Zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Realizację powyższych celów gwarantuje zaangażowanie pracowników i Kierownictwa 4CS Sp. z o.o., wyrażone poprzez zobowiązanie się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Bezpieczeństwo audytu realizowanego przez firmę zewnętrzną zależy od profesjonalizmu firmy, której zlecenia się audyt. W ramach 4CS Sp. z o.o. zapewniamy klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa, poprzez zawarcie umów gwarantujących poufność danych, opartą na spełnianiu przez firmę najwyższych standardów, które potwierdzone są przyznanym Certyfikatem Systemu Zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla naszych klientów gwarantujemy:

 • Wysoki poziom przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji, określonych w normie ISO/IEC 27001:2013;

 • Przestrzeganie standardów branżowych oraz wymogów prawnych w zakresie zapewnienia poufności danych osobowych oraz pozyskanych w trakcie audytu informacji;

 • Zapewnienie poufności danych wyrażonej podpisaniem umowy;

 • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez posiadanie ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych;

 • Wdrożenie środków technicznych gwarantujących bezpieczeństwo informacji, m.in. szyfrowanie danych, retencję informacji, zapewnienie bezpiecznego połączenia sieciowego;

 • Prowadzenie aktywnego zarządzania uprawnieniami oraz ograniczenia przetwarzanych informacji, zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

Firma zewnętrzna, która przestrzega wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji, które określone są w przepisach prawa oraz normie ISO/IEC 27001:2013 jest gwarantem prawidłowego i bezpiecznego wykonania audytu dla klienta.

Certyfikacja potwierdza spełnianie przez firmę rygorystycznych wymogów z zakresu wdrożenia procedur i standardów z obszaru bezpieczeństwa informacji, dlatego wybór 4CS Sp. z o.o., spełniającej wymogi ISO/IEC 27001:2013 gwarantuje:

 

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz informacji – certyfikat potwierdza skuteczne wdrożenie procedur zarządzania bezpieczeństwem informacji, które są na bieżąco aktualizowane, wpływając na wzrost poziomu bezpieczeństwa;

 

Potwierdzenie spełniania wymogów prawnych – certyfikat potwierdza spełnianie wymogów ujętych w przepisach prawnych, w szczególności Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych;

 

Zwiększenie zaufania klientów – gwarancja bezpieczeństwa wyrażona posiadanym certyfikatem potwierdza fakt poważnego traktowania przez firmę kwestii bezpieczeństwa danych oraz podejmowania w związku z tym działań zapewniających odpowiedni poziom poufności informacji;

 

Zapewnienie wysokiej jakości usług – wymogi związane z posiadaniem i utrzymywanie certyfikatu wpływają na konieczność zapewnienia aktualności procedur oraz zwiększania efektywności ich funkcjonowania, przyczyniając się do zapewnienia wysokiej jakości usług;

 

Wysokie kompetencje pracowników – konieczność ciągłych przeglądów procesów wpływa na zaangażowanie pracowników oraz rozwój kompetencji w zakresie realizowanych działań, zgodnych z zakresem odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

Podsumowując można wskazać, iż wybór firmy posiadającej certyfikację ISO/IEC 27001:2013 to gwarancja najwyższych standardów obsługi, ale również realizacji działań w organizacji, które prowadzą do wzrostu poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Celem audytu bezpieczeństwa informacji jest analiza rozwiązań informatycznych i prawnych funkcjonujących w organizacji, które zapewniają poufności, integralność i dostępność danych przetwarzanych w organizacji. Audyt pozwala również zweryfikować zgodność przetwarzania danych z obowiązkami prawnymi, w szczególności w kontekście Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Analiza rozwiązań ukaże w jakim stopniu organizacja realizuje wymagania normy ISO/IEC 27001:2013.

Analizując konieczność wykonania audytu należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. Czy przepisy prawa nakazują mojej organizacji realizowanie cyklicznych audytów?

 

2. Czy wdrożyłem rozwiązania informatyczne zapewniające bezpieczeństwo?

 

3. Czy weryfikuję funkcjonowanie zabezpieczeń?

 

4. Czy mam pewność, że usługi informatyczne świadczone w organizacji zapewniają należyty poziom bezpieczeństwa?

 

5. Czy chcę zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa mojej organizacji?

 

W przypadku chęci zweryfikowania funkcjonujących zabezpieczeń, przyjętych rozwiązań organizacyjnych oraz prawnych w organizacji, audyt pozwoli odpowiedzieć na ile zapewnione jest bezpieczeństwo informacji i danych osobowych. Weryfikacja dokonywana jest przez certyfikowanych audytorów, którzy zweryfikują w jakim stopniu organizacja zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz doradzą jakimi metodami wpłynąć na poprawę poufności, integralności i dostępności danych.

Weryfikując rozwiązania w organizacji można przeprowadzić następujące audyty, które może zrealizować 4CS Sp. z o.o.:

 • Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI);

 • Audyt operatorów usług kluczowych;

 • Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013;

 • Audyt zgodności rozwiązań ochrony danych osobowych z RODO;

 • Audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej;

 • Audyt podatności zespołu na ataki wraz z testami socjotechnicznymi.

System bezpieczeństwa informacji najlepiej wdrażać wraz ze sprawdzonym partnerem, który posiada certyfikację w obszarze wdrażanego systemu, ponieważ przyznanie certyfikatu przez niezależną instytucję potwierdza kompetencje wdrożeniowe zespołu.

W ramach wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji można wyróżnić kluczowe działania, przy czym należy podkreślić, iż audyt funkcjonujących rozwiązań może być początkowym etapem analizy i pozwolić na:

 

1. Przenalizowanie wymogów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, które organizacja musi spełniać zgodnie z wymogami przepisów prawa, w szczególności przepisami branżowymi lub standardami, np. ISO/IEC 27001:2013.

 

2. Przenalizowanie wytycznych na podstawie których będzie wdrażany system bezpieczeństwa informacji, tak aby wdrożyć rozwiązania zgodne z wymaganiami.

 

3. Dokonanie przeglądu wdrożonych dokumentów w organizacji, które mogą być dostosowane do wymogów prawa lub standardów oraz porównanie dokumentów z wymaganiami, pozwalające na określenie zakresu koniecznych zmian. Ważne są w tym przypadku polityki, procedury, instrukcje obowiązujące w organizacji, a także cykliczne raporty i audyty, jeżeli były przeprowadzane.

4. Zidentyfikowanie braków w dokumentacji, które wymagają uzupełnienia aby system bezpieczeństwa informacji spełniał wymagania, które określają konieczne do wdrożenia rozwiązania.

 

5. Przeprowadzenie aktualizacji istniejących dokumentów oraz wytworzenie nowych, których brak powodował niezgodności.

 

6. Przeprowadzenie audytu, który pozwoli ocenić kompletność dokumentacji oraz potwierdzić spełnienie wymogów w zakresie przepisów prawa lub norm. Audyt wskaże również obszary wymagające korekty, a także rozwiązania, które pozwolą na wyeliminowanie niezgodności.

 

7. Wdrożenie dokumentacji bezpieczeństwa informacji to początek drogi prowadzącej do zapewnienia odpowiedniego standardu bezpieczeństwa w organizacji. Regularny monitoring i aktualizowanie dokumentacji to proces ciągły, który ma na celu zapewnienie zgodności z aktualnymi wymogami oraz dostosowanie rozwiązań proceduralnych do zmieniającego się środowiska biznesowego i technologicznego.

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji jest procesem wymagającym oraz czasochłonnym, dlatego warto skonsultować się z ekspertami cyberbezpieczeństwa 4CS Sp. z o.o., tak aby niniejszy proces przebiegł efektywnie i pozwolił na wdrożenie systemu spełniającego oczekiwania organizacji,

Przygotowując dokumentację strategiczną zapewniającą rozwój jednostce publicznej należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Doświadczenie i kompetencje zespołu firmy, potwierdzone referencjami;

 • Wiedza ekspercka zespołu firmy w zakresie analizowanego obszaru;

 • Zaplanowanie efektywnego procesu opracowania dokumentacji, w szczególności uwzględniającego potrzeby i możliwości jednostki publicznej;

 • Zapewnienie możliwości szerokiego i efektywnego konsultowania wdrażanych rozwiązań, w szczególności poprzez eksperckie wsparcie, ale również konsultacje z osobami bezpośrednio objętymi procesem strategicznym;

 • Elastyczność firmy w zakresie kreowania nowych rozwiązań dopasowanych do możliwości i potrzeb jednostki publicznej;

 • Efektywność zaplanowanych kosztów prowadzących do uzyskania efektu wdrożenia dokumentacji.

W obszarze doradztwa strategicznego bardzo ważne są kompetencje eksperckie zespołu firmy odpowiedzialnej za proces doradczy, dlatego w tym zakresie 4CS Sp. z o.o. gwarantuje kompleksowe podejście do potrzeb klientów, zapewniając możliwość efektywnego procesu wsparcia, opartego na elastycznym podejściu do potrzeb jednostek publicznych. Wieloletnie doświadczenie w niniejszym obszarze pozwala nam z najwyższą starannością przeprowadzić proces doradczy i wpłynąć na zwiększenie możliwości rozwoju.

4CS w liczbach

wykonanych audytów
+ 0
przeprowadzonych szkoleń
+ 0
wspieranych klientów
+ 0
opracowane dokumenty strategiczne
+ 0
zrealizowanych usług doradczych
+ 0
wdrażanych projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa
+ 0