Darowizna

Darowizny odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie, przynosząc korzyści zarówno darczyńcom, jak i odbiorcom. Firma 4CS włącza się w działania charytatywne i przekazuje swoje środki na różnego rodzaju cele, w szczególności te które dotyczą organizacji non-profit, umożliwiając im realizację ich misji i celów, takich jak pomoc potrzebującym, ochrona środowiska czy promocja edukacji.

Wsparte finansowo organizacje mogą oferować programy edukacyjne, sportowe i rozwojowe dla dzieci i młodzieży, dając im lepsze szanse na przyszłość.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że darowizny mogą być ukierunkowane na pomoc grupom marginalizowanym i wykluczonym, wspierając równość i sprawiedliwość społeczną, dając poczucie bezpieczeństwa, w tym cyber-bezpieczeństwa.

Działalność filantropijna przynosi nam satysfakcję z pomagania innym, wzmacnia poczucie zaangażowania społecznego i przynależności do społeczności.

Jednocześnie zachęcamy również do włączenia się w udzielenie niezbędnego wsparcia na rzecz edukacji dla dzieci z domów dziecka z woj. lubuskiego z zakresu cyberbezpieczeństwa i hejtu w Internecie. Wierzymy, że wspólnie możemy dać dzieciom szansę na dostęp do niezbędnej wiedzy, która pozwoli im uniknąć cyberzagrożeń i rozwinać kapitał wiedzy na przyszłość. Zbiórkę prowadzi Fundacja Ja, My, Oni.

Darowizny są niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala na wsparcie różnorodnych inicjatyw społecznych, ekologicznych, edukacyjnych i zdrowotnych, przyczyniając się do tworzenia lepszego i bardziej sprawiedliwego świata.