Forum Gospodarcze

Forum gospodarcze zgromadziło przedstawicieli różnych sektorów gospodarki, decydentów politycznych, ekspertów, przedsiębiorców oraz zainteresowane strony.

Firma 4SC brała udział w forum, podczas którego poruszano tematy związane z gospodarką, polityką gospodarczą, innowacjami, rozwojem regionalnym, zrównoważonym rozwojem, finansami, handlem międzynarodowym oraz tematyką technologiczną i cyfryzacją

Forum było platformą wymiany wiedzy przedstawicieli rządów, międzynarodowych organizacji gospodarczych, korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non-profit, instytucji akademickich oraz mediów. Obecność różnorodnych grup interesariuszy sprzyjała wymianie doświadczeń, networkingowi oraz nawiązywaniu współpracy.

Forum gospodarcze skupiało się także na innowacjach i nowych technologiach, które mają potencjał zmieniać przyszłość gospodarki. Prezentowano nowe rozwiązania technologiczne, startupy oraz inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji.