RODO słów kilka cz.2

CZY RODO OBOWIĄZUJE BANKI ?

Tym razem spróbujemy odpowiedzieć na pytania, które często nam zadajecie w kwestii RODO – np czy obowiązuje banki? – i wcale nie dziwi nas fakt, że ten aspekt ochrony danych osobowych cieszy się takim zainteresowaniem. W związku z tym, na myśl przychodzą pytania jak:

  1. Czy RODO obowiązuje banki?
  2. Dlaczego dowód w banku jest kopiowany, choć nie może robić tego nikt inny? (Halo! A ochrona danych osobowych?
  3. Czy jeśli to zgłoszę bank zostanie ukarany?

Odpowiadając na powyższe pytania w wielkim skrócie możemy odpowiedzieć po prostu…

  1. Tak,  RODO obowiązuje również banki 
  2. Dlatego, że kopiowanie dowodu osobistego przez bank uzasadnia art. 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – bank chroni nasze dane osobowe
  3. Żaden bank nie został ukarany za kopiowanie dowodu osobistego 

RODO A USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

A odpowiadając szerzej, należałoby zacząć od treści art. 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; “ Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie”. Ważne jest także uściślenie, że dotyczy on „bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta” , w tym:

  1. Analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
  2. Badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, 
  3. Zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane”

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU

Pewnie już wiesz, że założenie konta bankowego, zaciągnięcie kredytu, czy założenie lokaty lub ubezpieczenia z możliwością gromadzenia środków wiąże się za podpisaniem takiego oświadczenia związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Stanowisko UODO w tym zakresie jasno wskazuje, że sporządzenie kopii dowodów tożsamości jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost z przepisów rangi ustawy. Natomiast tę podstawę daje właśnie art. 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Godnym uwagi jest fakt, że korzystają z niego nie tylko banki, ale również towarzystwa ubezpieczeniowe i kantory walut. Są oczywiście specjaliści, którzy nie zgadzają się ze stanowiskiem UODO twierdząc, że bank musi tylko wykazać, że przetwarzanie danych w postaci kopiowania dowodów jest uzasadnione. 

OBOWIĄZEK OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Ilu opiniotwórców, tyle opinii…pewne jest jednak to, że bank i każda inna instytucja ma obowiązek(!) chronić nasze dane osobowe i przetwarzać je zgodnie z przepisami i oświadczeniami klienta.

Powyższy tekst jest wstępem do naszego cyklu szkoleniowo – informacyjnego,  dla Was, w celu lepszego zrozumienia zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i powiązanych tematów. Zapraszamy do obserwowania naszej strony i czerpania wiedzy którą mamy, którą chcemy się z Wami dzielić. 

By nasze dane były bezpieczne.

Zachęcamy do kontaktu  – odpowiemy na wszystkie nurtujące Was pytania w zakresie ochrony danych osobowych !