Siedziba spółki

4CS Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 7/5
65-047 Zielona Góra
NIP: 9731024712
REGON: 36313085600000
KRS: 0000589696

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku:
mailowo:
biuro@4consult.com.pl
telefonicznie:
68-328-22-72
730-256-156


Twitter: Sławomir (@InspektorDanych)

  Klauzula informacyjna


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest 4CS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-047) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7/5, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: biuro@4consult.com.pl .

  2. Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji handlowych poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a).

  3. Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom współpracującym z administratorem w celu realizacji działań związanych z bieżącą pracą zarządczą administratora.

  4. Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu otrzymania korespondencji.

  5. W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
  c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.