O Nas

HomeO Nas
Sławomir Kozieł - 4 consult

Sławomir Kozieł

Prezes Zarządu 4CS Sp. z o.o., ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa strategicznego, audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001. Szkoleniowiec i doradca jednostek samorządu terytorialnego oraz firm w obszarze strategicznej działalności, w szczególności ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informatycznego. Zarządzający firmą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług w obszarze wsparcia informatycznego, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz planowania strategicznego.

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych dla zaawansowanych, zarządzania zasobami ludzkimi, a także zarządzania projektami. Doktorat w obszarze strategicznego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Z zamiłowania socjolog i badacz, a także ewaluator programów realizowanych przez jednostki samorządowe. Autor projektów szkoleniowych i doradczych. Prezes Fundacji Ja, My, Oni, podejmującej aktywne działania szkoleniowo – edukacyjne, ukierunkowane na zwiększenia świadomości osób w obszarze zdrowia oraz bezpieczeństwa informatycznego. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, ISSA Polska – Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a także Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Celem naszego zespołu

jest nie tylko dostarczanie usług ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, ale także budowanie trwałych relacji z naszymi klientami opartych na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie.

4 consult - zespoł

Zuzanna Nienadowska

Specjalistka ds. administracyjnych

Odpowiedzialna za realizację projektów strategicznych z obszaru cyberbezpieczeństwa. Wspierająca klientów spółki w realizacji działań wymaganych prawem z obszaru ochrony danych osobowych. Zaangażowana w procesy doradztwa strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalistka w obszarze zarządzania ryzykiem w organizacji, obszarów przetwarzania danych.

4 consult - zespół

Paweł Demichowicz​

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych z wieloletnim doświadczeniem odpowiedzialny za zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania klientów spółki. Ekspert w obszarze wdrażania wymogów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów sektorowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Specjalista w obszarze ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego.

4 consult - zespół

Damian Marczyński

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach prywatnych oraz jednostkach publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w audytowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wdrażaniu systemów zgodnych z normą ISO/IEC 27001. Ekspert w obszarze wymogów bezpieczeństwa informacji na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Certyfikowany administrator systemów zarządzania bezpieczeństwem sieciowym. Uczestnik konferencji z obszaru cyberbezpieczeństwa. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz kursów certyfikujących w obszarze audytu rozwiązań informatycznych.

Ekspert w obszarze audytu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w sektorze prywatnym i publicznym.

4 consult - zespoł

Agnieszka Demichowicz

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych z wieloletnim doświadczeniem, która swoją wiedzą wspiera klientów spółki w zapewnieniu zgodnego z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przetwarzania danych osobowych. Ekspertka w obszarze ochrony danych osobowych organów administracji publicznej, w szczególności samorządu gminnego oraz powiatowego. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych dla zaawansowanych.

Specjalistka w obszarze ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego.

4 consult - zespół

Marek Herejczak

Inspektor Ochrony Danych

Odpowiedzialny za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych u klientów spółki. Ekspert w obszarze wdrażania wymogów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Specjalista w obszarze ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego, w szczególności organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

4 consult - zespół

Krzysztof Łozicki

Audytor systemów bezpieczeństwa

Odpowiedzialny za audytowanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji wdrożonych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego.

Specjalista w obszarze wymogów bezpieczeństwa informacji na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Beata Juncewicz

Doradca klienta

Specjalistka ds. obsługi klientów spółki, zapewniające bieżące wsparcie i profesjonalne doradztwo kontrahentom w obszarze świadczonych usług, rozwoju organizacji.

Nasza misja to chronić dane i umożliwiać Państwu rozwijanie się w bezpiecznym środowisku cyfrowym.

Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają praktyczną wiedzę zdobytą we współpracy z różnymi klientami w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta i dostosowaniu do jego unikalnych potrzeb i wyzwań budujemy długofalowe relacje i zaufanie. Zespół naszych ekspertów jest gotowy do świadczenia ciągłego wsparcia i dostosowywania strategii do zmieniających się warunków.

Nasi eksperci są na bieżąco z najnowszymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, zapewniając zgodność z aktualnymi regulacjami.

Realizujemy również szkolenia dla klientów, aby zwiększyć świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

01

Zaangażowanie

Budujemy zaufanie klientów i partnerów w bezpośredniej relacji, dostarczając wysokiej jakości usługi i utrzymując szereg standardów przy wykonywaniu zleconych nam obowiązków. Koncentrujemy się zatem na potrzebach i satysfakcji klienta, wynikającej z jego unikalnej sytuacji.

02

Odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi tego, że odgrywamy kluczową rolę w ochronie informacji i podejmujemy się pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych naszych klientów.

03

Innowacyjność

Wspólnie dążymy do wprowadzania i realizacji nowatorskich rozwiązań. Śledzimy najnowsze trendy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych oraz szukamy nowoczesnych technologii i metod, aby skutecznie zapobiegać nowym zagrożeniom i reagować na ataki.

04

Edukacja

Aktywnie pozyskujemy i propagujemy wiedzę o cyberbezpieczeństwie i ochronie danych. Wyrażamy stałą chęć doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy. Angażujemy się więc w edukację, zarówno wewnętrzną (pracowników organizacji) jak i zewnętrzną (klientów), aby zwiększyć świadomość i zrozumienie kwestii bezpieczeństwa informacji.