W tym co robimy
jesteśmy profesjonalistami


Wspieramy naszych Klientów w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, świadcząc usługi szkoleniowe, doradcze oraz kompleksowe prowadzenie procesów nadzoru nad przetwarzaniem danych. Zespół naszych konsultantów składa się z ekspertów w wielu dziedzinach, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować odpowiednią obsługę, mając na uwadze jednocześnie efektywność podejmowanych działań i terminową ich realizację.
Sławomir Kozieł

PREZES ZARZĄDUAgnieszka Demichowicz

KEY ACCOUNT MANAGERNasi konsultanci

Dział Ochrony Danych Osobowych

Nasi Inspektorzy Ochrony Danych zapewniają kompleksowe wdrożenie narzędzi wynikających z wymogów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Celem Działu Ochrony Danych Osobowych jest kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa informacji u Klientów poprzez wdrażanie rozwiązań opartych o ISO 27001 oraz zaleceń światowych organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Kompleksowe opracowywanie i prowadzenie dokumentacji w organizacjach zapewnia stałe poczucie bezpieczeństwa kadry kierowniczej organizacji. Celem Działu jest również dostarczanie nowych rozwiązań, i implikowanie ich w organizacjach, gdy wynikają one z zaleceń organów nadzorczych, takich jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływają na stałe zapewnianie bezpieczeństwa informacji i uniknięcie możliwych kar finansowych. Inspektorzy w trakcie realizowanych prac w jednostkach dokonują analizy wybranych dokumentów pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, takich jak:

- realizowanie obowiązków informacyjnych;
- udostępnianie i powierzenie danych osobowych;
- aktualizowanie dokumentacji;
- wykonywanie audytów;
- wdrażanie rozwiązań korygujących.

Dział Doradztwa

Konsultanci Działu Doradztwa swoją pomoc oferują w zakresie prowadzenia i realizacji: badań opinii oraz ewaluacji, projektów unijnych, dokumentów strategicznych oraz szeroko rozumianego rozwoju kompetencji. Celem Działu Doradztwa jest efektywne i dopasowane do potrzeb Klienta opracowywanie badań i strategii rozwoju, rozwiązywanie problemów społecznych, prowadzenie programów rewitalizacji i wdrażanie założeń gospodarki niskoemisyjnej. Na każdym etapie doradztwa nasi eksperci ustalają trafność działań zgodnie z zaplanowanymi celami, oceniają rezultaty podjętych działań i kierunkują je tak, aby przyniosły oczekiwane i długotrwałe rezultaty.

Dział Szkoleniowy

Konsultanci Działu Szkoleniowego to doświadczeni pracownicy, którzy utrzymują stały kontakt z różnorodnymi interesariuszami i pracownikami: administracji, dyrekcją i nauczycielami oświaty, bibliotek, ośrodków szkoleniowych, związków zawodowych, samorządów, organizacji branżowych i pozarządowych - na tej podstawie dopasowują szeroki wachlarz szkoleń oraz praktycznych warsztatów zgodnych z wymaganiami Klienta. Dział Szkoleniowy stawia sobie za zadanie także efektywne wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który oparty jest na dopasowywaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy. Wiedza płynąca z tego Systemu jest kluczowa w tworzeniu kadry, skuteczności wielu projektów, zadań i działań podejmowanych przez różnorodne instytucje oraz zapewnia spójność pożądaną na rynku europejskim.

Dział Rozwoju Organizacji

Konsultanci Działu Rozwoju Organizacji zadbają o przyszłość organizacji, podejmując perspektywiczne działania, mające na celu jej wielowymiarowy rozwój. Osiągnięcie tych celów możliwe jest poprzez zastosowanie badań jakości obsługi Klienta, jak i badania satysfakcji klientów z obsługi oraz wiele innych rodzajów badań społecznych. Narzędziami, które pozwalają naszym ekspertom dokładnie eksplorować potrzeby Klienta są: badania bezpośrednie, ankietowe, telefoniczne, e-mailowe, konsultacje i obserwacje.Opinie i rekomendacje

 • Kompleksowe usługi zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych wraz ze świadczeniem wsparcia Inspektora Ochrony Danych są realizowane z najwyższą starannością
  Gmina Zbąszynek
 • Rekomendujemy kompetencje i profesjonalizm firmy, która opracowuje oraz wdraża rozwiązania wpływające na podniesienie stopnia bezpieczeństwa w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy
  Gmina Gąsawa
 • Firma samodzielnie realizuje działania, odpowiadając na potrzeby urzędu oraz jednostek organizacyjnych, a także udzielając bezpośredniego wsparcia pracownikom
  Gmina Trzebiechów
 • Realizacja kompleksowych zadań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych jest wykonywana z należytą starannością, w trakcie systematycznych wizyt Inspektora Ochrony Danych
  Powiat Ząbkowicki
 • Zespół badaczy rzetelnie wywiązał się z wymagań określonych w umowie, a zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętymi oczekiwaniami. Współpraca przebiegała sprawnie i terminowo.
  ROPS Zielona Góra
 • Prace realizowane przez firmę zostały wykonane w należyty sposób, a wykonawca był w ciągłym kontakcie z zamawiającym, realizując zadania z najwyższą starannością.
  Gmina Będzino
 • Firma wykazała się zaangażowaniem w realizację zleconych prac, które zostały wykonane zgodnie z założeniami, co pozwala nam rekomendować profesjonalizm i kompetencje zespołu.
  Gmina Łęknica
 • Prace wykonane przez firmę zostały zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z założeniami metodologicznymi oraz przyjętym harmonogramem projektu.
  Gmina Dąbie
 • Wysoka jakość wykonanej pracy pozwala nam rekomendować kompetencje oraz profesjonalizm i odpowiedzialność w realizacji opracowań strategicznych.
  Gmina Jasień