Strategiczne DORADZTWO

Aby osiągnąć zamierzone cele i podnieść efektywność organizacji zapewniamy kompleksowe doradztwo w obszarach strategicznych organizacji, oparte na otwartym dialogu, opartym na pozyskiwaniu i przekazywaniu wiedzy oraz doświadczeń


Opracowanie
dokumentów
strategicznych

Wdrażanie oraz
realizacja
projektów

Prowadzenie
patrycypacji
społecznej

Realizowanie
projektów
badawczych

Ewaluacja realizowanych
polityk
rozwojowych

Skuteczność podejmowanych działań jest kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania każdej organizacji i osiągania celów strategicznych.

Podejmujemy się wieloczynnikowej analizy sytuacji dotyczącej działań kluczowych organizacji oraz dopasowujemy najbardziej efektywne metody analiz i badań pozwalające osiągnąć zaplanowane cele.

Filozofia naszych działań oparta jest na dialogu i wsłuchiwaniu się w potrzeby Klienta, celem dopasowania odpowiedniej strategii działania. Nasi doświadczeni badacze i analitycy operują szerokim zapleczem teoretyczno-metodologicznym w zakresie realizacji projektów unijnych, sporządzania dokumentów strategicznych, prowadzenia badań opinii i ewaluacji oraz programów rewitalizacji. Podstawą do konstruowania wniosków i ekspertyz jest wiedza pozyskana poprzez wieloletnią opracowywanie analiz eksperckich, przeprowadzanie badań i realizację projektów umożliwiających rozwój organizacji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z programów unijnych.