SZKOLENIA

Zdobywanie wiedzy otwiera nowe możliwości rozwojowe i jest motorem napędowym każdej organizacji


Bezpieczeństwo
cybernetyczne

Ochrona
danych
osobowych

Planowanie
strategiczne

Kompetencje
informatyczne

Kompetencje
społeczne

Nowa wiedza pozyskiwana w toku szkoleń z naszymi ekspertami jest wytrychem do pobudzenia kreatywności pracowników, systematyzacji ich dotychczasowej wiedzy oraz środkiem doskonalenia zawodowego.

Naszą ekspercką wiedzę przekazujemy pracownikom organizacji, po to by oni stali się specjalistami w danym obszarze. Szkolenia również zaprojektowane są tak, aby wszyscy zainteresowani pozyskali niezbędne informacje i potrafili zastosować je w praktyce.

Bazując na Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oferujemy szczegółowe szkolenia dotyczące dopasowywania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy. System ten sprawdza się w wielu sytuacjach i organizacjach, ułatwiając tym samym pracę nad różnorodnymi projektami i zadaniami poprzez dobór odpowiednich kompetencji i pracowników.