Bezpieczeństwo INFORMACJI

Informacja jest kluczowym aktywem organizacji, dlatego zapewniamy mechanizmy
chroniące tajemnice podmiotu poprzez rozpoznanie możliwości i potencjałów organizacji


Doradztwo
informatyczne

Szkolenia z zakresu
ochrony danych
osobowych

Opracowanie procedur
bezpieczeństwa
informacji

Audyt bezpieczeństwa
systemów
teleinformatycznych

Zwiększenie
bezpieczeństwa
informatycznego

BEZPIECZNE INFORMACJE W TWOJEJ FIRMIEWysoki poziom bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa charakteryzuje organizacje respektujące przepisy prawa oraz identyfikujące wagę informacji, która stanowi klucz do sukcesu i powinna być odpowiednio chroniona.

Oferujemy wsparcie naszych Inspektorów Ochrony Danych w strategicznych procesach związanych z nadzorem w zakresie zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych przez organizację zgodnie z przepisami prawa oraz przy wdrażaniu niezbędnych procedur z tym związanych.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów w obszarze bezpieczeństwa informacji skutecznie wdrażamy rozwiązania oraz procedury podnoszące poziom bezpieczeństwa informacji w organizacji, koncentrując się na obszarze przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych. W tym celu realizujemy audyty bezpieczeństwa informacji, a także wsparcie wynikające z indywidualnych potrzeb organizacji.