KARTKI ŚWIĄTECZNE A RODO

Przesyłanie kartek z życzeniami świątecznymi do kontrahentów i klientów objęte jest przepisami RODO. Przy okazji składania życzeń świątecznych dochodzi do przetwarzania danych osobowych adresatów (takich jak: imię nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej).

UODO podkreśla zatem, że proces wysyłania kartek świątecznych oraz prezentów powinien być przez administratorów przemyślany. Co istotne, w niektórych przypadkach kontrahenci nie życzą sobie składania życzeń, więc warto zweryfikować sytuację przed wysyłką.

Przede wszystkim wysyłanie przez firmy lub instytucje kartek z życzeniami nie łamie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli istnieją zasadne podstawy do przetwarzania danych osobowych.

Zgoda to podstawa


Podstawą do przetwarzania tych danych na potrzeby wysłania kartki świątecznej może być zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zgoda ta jest wyrażona, gdy klient czy kontrahent zgodził się na otrzymywanie korespondencji pocztą. Zgoda ta musi być dobrowolna, konkretna, świadoma oraz jednoznacznie okazywać wolę osoby, której dane dotyczą. Może być wyrażona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania, które przyzwala na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie konieczne jest poinformowanie, że zgodę taką można wycofać w każdym dowolnym momencie.

Uzasadniony interes administratora


Podstawą do przetwarzania danych osobowych podczas wysyłania kartek świątecznych może być również prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wówczas można wskazać, że uzasadnionym interesem jest utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z klientami.

W przypadku opierania się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej, należy dokładnie ocenić, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora może być w tym wypadku utrzymywanie dobrych relacji z klientem, podwykonawcą, dostawcą, kontrahentem, co ma na celu kontynuowanie dobrej współpracy z korzyścią dla obu stron.

Ważne! 


Administrator musi spełnić obowiązek informacyjny wobec swoich kontrahentów (art. 13 RODO). Nie dotyczy to sytuacji, w których te osoby zostały wcześniej poinformowane o tym, że ich dane będą przetwarzane w celu rozesłania kartek świątecznych. Zgoda będzie obowiązkowa wtedy, gdy takie kartki będą wysyłane nowym klientom.

Kartki elektroniczne


W przypadku wysyłki korespondencji z kartkami świątecznymi mailowo, należy pamiętać, że takie kartki, niezależnie czy są połączone z konkretną ofertą, czy nie, będą uznawane za wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną. Potrzebna jest na to zgoda. Jeśli nie ma uprzedniej zgody danej osoby na przesyłanie jej takiego rodzaju informacji, nie należy wysyłać kartek. Dotyczy to zarówno aktualnych lub byłych klientów, jak i nowych klientów.

Wymogów, o których mowa powyżej nie trzeba spełniać, jeśli kartka świąteczna jest wysyłana nie do konkretnej osoby, lecz na adres spółki. Nie ma wówczas do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, RODO nie ma więc zastosowania.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1296